10 argumenten om uw WOZ-waarde te verlagen

Bij officiële taxaties wordt de waarde van een woning bepaald op basis van een groot aantal kenmerken. Een officiële taxatie is tamelijk kostbaar. De gemeente daarentegen bepaalt de WOZ-waarde door je woning te vergelijken met andere woningen. Dat is lang niet zo nauwkeurig en de kans is behoorlijk groot dat jouw woning te laag of te hoog wordt gewaardeerd. Voor WOZ bezwaar indienen is er keus uit talloze argumenten om de WOZ-waarde van je woning omlaag te krijgen. In dit artikel hebben we enkele argumenten voor je op een rij gezet.

1. Achterstallig onderhoud buiten

Woningen die er slecht onderhouden uitzien worden minder gemakkelijk verkocht. Bij achterstallig onderhoud kun je denken aan slecht of afbladderend schilderwerk, houtrot, een slechte dakconstructie of vochtproblemen.

2. Achterstallig onderhoud binnen

Ook een oude cv-ketel, oude of slecht geïsoleerde gas- en waterleidingen en een verouderde elektrische installatie tellen mee als achterstallig onderhoud. Bij dit soort gebreken gaat de verkoopprijs een stuk omlaag ten opzichte van een woning die wel goed is onderhouden. Een gratis WOZ bezwaar maakt zeker kans, want de gemeente moet daar rekening mee houden.

3. Schade

Een woning kan door allerlei oorzaken beschadigd raken. In een drukke straat kunnen door vrachtwagenverkeer langzamerhand voegen loslaten of scheuren in de muren ontstaan. Dat kan ook komen door weersomstandigheden. Zodra de scheuren zichtbaar zijn, gaat dat ten koste van de stabiliteit van een woning.

4. Asbest

Er zijn ook nog veel woningen waar asbest in de daken verwerkt is. Per 2024 is dat verboden. Elke woningeigenaar moet ervoor zorgen dat de asbestdaken voor die tijd worden vervangen. Herstel van schade en asbest is kostbaar en zal de verkoopprijs drukken.

5. Energielabel E of lager

Bij verkoop van een woning is het verplicht om het energielabel van een woning te overleggen. Dat is een indicatie hoeveel energie de woning gebruikt. Aspirant kopers kunnen dan een inschatting maken of ze jaarlijks veel geld kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Het energielabel geeft ook een indicatie van de kosten die op termijn zullen moeten worden gemaakt in het kader van de energietransitie. Het spreekt voor zich dat een woning met energielabel E minder opbrengt dan dezelfde woning met een goed energielabel. Ook hier is een WOZ bezwaar kansrijk, want een gemeente zal hiermee rekening moeten houden.

6. Beperkingen door bestemmingsplan

Als een woning in het verleden een andere bestemming heeft gehad, bijvoorbeeld als winkel of als kantoorpand, is de kans is groot dat de indeling destijds is gewijzigd. Het gevolg is dat alle woonruimtes niet meer optimaal kunnen worden benut. Dit heeft een negatief effect op de verkoopwaarde. Ook kan het zijn dat een naastgelegen woning een werkbestemming heeft. In dat geval kan er sprake van parkeerproblemen of verkeershinder, wat waardeverlagend kan werken.

7. Beperkende vergunningen

Een andere reden waardoor de waarde van een woning daalt is de aanwezigheid van beperkende vergunningen. Die kunnen te maken hebben met een monumentenstatus, met archeologische beperkingen of met een beperking van de woonfunctie. Gratis bezwaar maken WOZ-waarde zal ook hier tot resultaat leiden.

8. Overlast

Ook de omgeving waarin het huis staat mee telt mee voor de WOZ-waarde. Het woongenot kan behoorlijk worden aangetast door stank, lawaai, grote drukte, drugsoverlast, een school, buren, een uitzicht dat wordt belemmerd, etc.

9. Omgevingsfactoren

Daarnaast kan de infrastructuur in de omgeving zorgen voor een waardedaling. Een vliegveld, een spoorlijn, een windmolen of een druk kruispunt in de directe nabijheid kan het woongenot behoorlijk bederven.

10. Gezondheidsrisico’s

Tenslotte zijn er gezondheidsrisico’s door hoogspanningsleidingen, UMTS-masten, lucht- en bodemverontreiniging, etc. Al deze factoren tellen mee voor de bepaling van de WOZ-waarde van je woning. Daarom heeft een gratis WOZ bezwaar (no cure no pay) zeker nut.